Organisatie

Organisatie Hoofdtaken

Hoofdtaken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen;
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten;
  • innen van lesgelden en studieschulden;
  • erkennen van diploma's, beheren Diplomabank;
  • organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens;
  • verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.
Feedback

Wat vind je van de website?

Om de website voor jou nog beter te maken, willen we graag weten wat je ervan vindt. Help je ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt