Organisatie

Organisatie Ondermandaatregeling DUO 2013

Ondermandaatregeling DUO 2013

De Dienst Uitvoering Onderwijs maakt als baten-lastendienst deel uit van het ministerie van OCW. Het 'Organisatie en mandaatbesluit OCW 2013' verleent de directeur-generaal DUO (DG-DUO) mandaat, zodat de organisatie in staat is zijn taken uit te voeren. Ook andere departementen kunnen mandaat verlenen aan de DG-DUO. In de ondermandaatregeling geeft de DG-DUO aan welke functionarissen er binnen DUO ondermandaat krijgen.

Ondermandaatsregeling

Feedback

Wat vind je van de website?

Om de website voor jou nog beter te maken, willen we graag weten wat je ervan vindt. Help je ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt