Organisatie

Organisatie Privacy

Privacy

Uw persoonsgegevens krijgt DUO ook van andere instanties. Van de gemeente ontvangen wij uw persoonsgegevens, eventuele inkomensgegevens krijgen we van de Belastingdienst en uw studiegegevens komen van de onderwijsinstelling. Als het nodig is, vraagt DUO ook gegevens op van uw ouders of uw partner. Deze gegevens gebruiken we voor dezelfde hierboven omschreven doelen.

Controle door DUO

DUO controleert sommige gegevens bij andere instanties op juistheid. Het gaat dan om:

  • uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst;
  • uw studiegegevens bij de onderwijsinstelling;
  • uw adres- en geboortegegevens bij de gemeente.
Deze controles zijn in de wet geregeld.

Controle door instanties

Ten slotte kunnen andere instanties op grond van een eigen wettelijke taak gegevens bij DUO opvragen. Het gaat dan onder meer om de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Deze instanties controleren of iemand terecht gebruikmaakt van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of kinderbijslag. Daarnaast kan Justitie een beroep doen op onze gegevens als het gaat om strafrechtelijk onderzoek. DUO toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens vindt u via www.overheid.nl.

Feedback

Wat vind je van de website?

Om de website voor jou nog beter te maken, willen we graag weten wat je ervan vindt. Help je ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt