Stappenplan assurance-rapport

Het assurance-rapport

BVE-instellingen zijn jaarlijks verplicht een assurance-rapport aan DUO te leveren. Een assurance-rapport is een verklaring van uw accountant over de juistheid en volledigheid van de deelnemersregistratie in BRON. Met een assurance-rapport verklaart de accountant van een instelling dat hij akkoord is met de deelnemerstelling op 1 oktober en 1 februari. Iedere instelling moet het assurance-rapport uiterlijk 1 juli bij DUO hebben aangeleverd.

Het is mogelijk om het assurance-rapport zowel digitaal als op papier te verzenden. Voor de werkwijze van het digitaal verzenden klikt u hier.  

In verband met eventuele correcties raden wij aan het assurance-rapport vóór 15 juni aan te bieden. DUO vestiging Groningen controleert de door de accountant gewaarmerkte gegevens en registreert de inzending van het assurance-rapport in BRON. Daarna kan DUO vestiging Zoetermeer uw instelling bekostigen. Uw accountant maakt voor het onderzoek bekostigingsgegevens gebruik van het het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2014, deze vindt u hier.

Hieronder leest u welke stappen u moet volgen om het accountantsproces tot een goed einde te brengen.  De stappen in het accountantsproces:

Stap 1: MutatiestopStap 2: Controle door accountantStap 3: Versturen assurance-rapportStap 4: Bekostiging