Diploma-erkenning en legalisatie

Diploma-erkenning en legalisatie

Ieder jaar vertrekken duizenden personen met hun in Nederland behaalde opleidingsdocumenten naar het buitenland. Dat kunnen Nederlanders zijn die emigreren, maar ook buitenlanders die met hun Nederlandse diploma op zak weer remigreren. De landen van bestemming eisen vaak dat de behaalde diploma's zijn gelegaliseerd voordat deze in het land van bestemming kunnen worden erkend.

Personen die hun diploma willen laten legaliseren, kunnen daarvoor bij DUO terecht. Maar om een vlotte afhandeling van verzoeken mogelijk te maken, is het belangrijk dat klanten weten waar ze rekening mee moeten houden als ze een verzoek doen. U kunt ons daarbij helpen door hen goed voor te lichten. 

Meer informatie over diploma-erkenning en legalisatie vindt u op het deel van deze website voor particulieren.