Aanmelden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan de uitwisseling van gegevens met het Basisregister Onderwijs is het noodzakelijk dat scholen de volledige gegevens van hun instelling bij DUO laten registreren. Na registratie in BRON krijgt de school een overzicht van de geregistreerde deelnamegegevens. Het deelnameformulier met bijlage kunt u hieronder downloaden. Gebruik in geval van wijzigingen (b.v. een wijziging contactpersoon) altijd het deelnameformulier.

Gegevens uitwisselen via de beveiligde site van DUO

Om gegevens uit te kunnen wisselen via de beveiligde site is het tevens noodzakelijk dat scholen hiervoor een aanmeldformulier invullen en retourzenden aan DUO. Na verwerking van het formulier ontvangt de instelling een gebruikerspakket met wachtwoord en token waarmee het mogelijk is om in te logggen op de beveiligde site.