Uitschrijving en afwezigheid

Hoewel veel processen electronisch verlopen zijn er ook nog enkele via papier. Met deze meldingsformulieren kunt u uitschrijving of afwezigheid van scholieren aan DUO doorgeven.

Stroomschema uitschrijven van leerlingen

In het stroomschema staat wanneer u een leerling/deelnemer moet uitschrijven. Met het formulier 'Melding afwezigheid scholier/student' kunt u de afwezigheid van een leerling doorgeven die zonder geldige reden afwezig is. De meldingsplicht geldt voor alle leerlingen van 18 jaar en ouder in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Meer informatie treft u aan op de achterzijde van het formulier 'Melding afwezigheid scholier/student'.

Uitschrijven van leerlingen zonder startkwalificatie

Stel, u heeft een vmbo-leerling die met een vmbo-diploma uw school verlaat en zich vervolgens inschrijft bij een BVE-instelling, mag u deze leerling dan uitschrijven?

U mag volgens de Leerplichtwet een leer- of kwalificatie-plichtige leerling uitschrijven als deze naar een andere school of instelling gaat. Een leerling die een vmbo-diploma heeft gehaald, heeft nog geen startkwalificatie. U kunt deze leerling uitschrijven. Vanaf 1 juli 2013 moet u deze uitschrijving binnen zeven dagen melden aan BRON.

Maar wat nu als de leerling uitvalt voor 1 oktober of niet komt opdagen op het vervolgonderwijs?

Vanaf 1 juli 2013 moet u het binnen 7 dagen melden aan BRON als een leerling niet komt opdagen op het vervolgonderwijs.

De leerling wordt beschouwd als een voortijdig schoolverlater van een vmbo-school als hij of zij niet op het peilmoment van 1 oktober weer staat ingeschreven als bekostigde leerling bij een onderwijsinstelling. Vanaf schooljaar 2012-2013 zijn er enkele uitzonderingen hierop. Meer informatie vindt u op aanvalopschooluitval.nl bij Meetsystematiek. Wilt u weten welke gevolgen dit heeft voor de VSV-prestatiesubsidie, kijk dan bij Prestatiesubsidie van aanvalopschooluitval.nl.

Meer informatie over de zorgplicht kunt u nalezen in de convenanten vsv van 9 en 10 augustus 2012 op Overheid.nl (tabblad 2 t/m 6). Uitleg over het uitschrijven van leer- of kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON vindt u in dit stroomschema.