Lesgeld

De inning van het lesgeld vindt plaats op basis van de inschrijvingen in Bron. Deelnemers die op 1 augustus 18 jaar zijn en voor een voltijdsopleiding mbo of vavo (vavo: alleen wanneer er sprake is van bekostiging door het rijk) ingeschreven staan in Bron, krijgen in september/oktober een betalingsverzoek om het lesgeld te betalen. Deelnemers die zich later in het studiejaar inschrijven krijgen het betalingsverzoek later.

Het lesgeld voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt € 1.131,00.

Voor de inning van het lesgeld is van belang dat uw onderwijsinstelling in Bron zowel de inschrijvingen als uitschrijvingen zo snel mogelijk vastlegt. Als een deelnemer zich tot DUO wendt en aangeeft dat volgens hem ten onrechte lesgeld moet worden betaald, of dat ten onrechte geen uitschrijfdatum is geregistreerd, zal DUO de betreffende deelnemer naar de onderwijsinstelling moeten verwijzen. Bron is als basisregister de basis voor de lesgeldverplichting en alleen een wijziging in Bron kan leiden tot een eventuele wijziging van de lesgeldverplichting. De registratie van een uitschrijfdatum kan overigens voor de deelnemer van belang zijn in verband met een verzoek voor teruggave van het lesgeld.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze staat op de site voor scholieren en studenten.