NT2 introductie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organiseert het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Dit examen is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Meer informatie vindt u hier.