Niet bekostigd onderwijs

U vindt hier actueel nieuws en informatie voor het niet bekostigd onderwijs MBO.

Niet-bekostigd onderwijs aansluiten op BRON

Vanaf 1 januari 2012 is het voor het niet-bekostigd onderwijs voor vo en mbo verplicht van elke student of leerling een gegevensset gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN) aan te leveren aan de minister van OCW voor opname in BRON.

Doordat er geen landelijke registratie is van de onderwijsdeelnemers uit deze sector heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de deelnemers niet in beeld met betrekking tot onder andere wetgeving rondom verzuim en VSV.

In samenhang hiermee wordt voor het niet bekostigd onderwijs de huidige verplichting tot het melden van verzuim (spijbelen) aan de woongemeente van de leerling/student, op grond van de Leerplichtwet, omgezet in een verzuimmeldverplichting via het landelijke verzuimloket bij DUO.

Vragen / Informatie

Voor vragen en informatie kunt u bellen of mailen met het Informatiepunt Onderwijs (IPO):