Wetgeving

De regels voor het gebruik en de uitwisseling van de BRON-gegevens zijn vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE en het Programma van Eisen Onderwijsnummer BVE. Het Programma van Eisen bevat de technische specificaties van de uitwisseling met BRON. Dit zijn landelijke afspraken die onder andere bedoeld zijn om administratieprogramma’s zo in te richten dat ze kunnen uitwisselen met BRON