Aanmelding en loting

Het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) is de afdeling van DUO die gaat over de loting. Het CBAP registreert de via www.studielink.nl binnengekomen aanmeldingen van aankomende eerstejaarsstudenten aan hogeschool of universiteit en voert de procedures uit rondom de centrale aanmelding en loting. Het CBAP kent haar eigen registratiesysteem, maar maakt ook gebruik van de gegevens uit het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) en het Basisregister Onderwijs (Bron).

Informatie voor scholieren en decanen

Meer informatie over aanmelden en loten vindt u hier.