Aanmelding en loting

Het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) is een afdeling van DUO. Het CBAP registreert de aanmeldingen van aankomende eerstejaarsstudenten aan hogeschool of universiteit en voert de procedures uit rondom de centrale aanmelding en loting in opdracht van het ministerie van OCenW. Het CBAP kent haar eigen registratiesysteem, maar maakt ook gebruik van de gegevens uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en het Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRI-HO). Op dit deel van de site vindt u informatie over de processen tussen ho-instellingen en het CBAP die betrekking hebben op aanmelding, selectie en loting.

Informatie voor scholieren en decanen

Informatie over de aanmelding en loting voor scholieren en studenten vindt u op de site voor particulieren. Decanen en anderen die iets willen nazoeken in het CROHO kunnen een actuele versie van het bestand hier downloaden