Gewichtenregeling

Vanaf 1 januari 2015 moeten scholen het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ van het ministerie van OCW gebruiken voor het bepalen van het gewicht van een leerling. De ingevulde verklaring moeten scholen ook opnemen in hun administratie. Het verplichte formulier geldt  alleen voor leerlingen die na 31 december 2014 op school worden ingeschreven. Ga voor de details naar Ouderverklaringen en landeninformatie. 

Handreiking bepalen gewichten

Om in aanmerking te komen voor extra middelen op grond van de gewichtenregeling, moet het aantal gewichtenleerlingen worden doorgegeven. Soms is er nog onduidelijkheid over het toedelen van het juiste gewicht. Daarom zetten we op de pagina 'Handreiking bepalen gewichten' nog wat feiten op een rij.