‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ verplicht voor scholen

Sinds 1 januari 2015 zijn scholen verplicht het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ van het ministerie van OCW te gebruiken voor het bepalen van het gewicht van een leerling (zie regeling). Veel fouten in de registratie ontstonden doordat scholen een eigen ouderverklaring gebruikten. Eigen ouderverklaringen mogen dus niet meer. De verplichting geldt overigens alleen bij leerlingen die na 31 december 2014 zijn ingeschreven.

Het vastgestelde gewicht registreert de school in BRON en de ingevulde verklaring moet zij opnemen in haar administratie. Het opleidingsniveau van de ouder op het moment dat het kind is toegelaten tot de school, is bepalend voor het gewicht van de leerling. Dat gewicht bepaalt of de school extra middelen krijgt.

Wanneer bij een controle van de Inspectie van het Onderwijs de oudergegevens niet beschikbaar zijn kan de inspecteur niet het juiste gewicht van een betrokken leerling vaststellen. In dat geval wordt het gewicht van de leerling op 0 gezet en ontvangt de school geen extra geld. De school kan deze aanpassing daarna niet meer herstellen.

Om te zorgen dat scholen eenduidig en eenvoudig een gewicht kunnen bepalen, is de landeninformatie uitgebreid en ook vertaald. Het niveau van een opleiding is direct terug te vinden in de landenbeschrijving. Ook het formulier  ‘ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ is vernieuwd. Scholen hoeven alleen de categorie van de aangekruiste hoogste opleiding over te nemen op het formulier. De inhoud van de gewichtenregeling is niet veranderd.

De landenbeschrijvingen zijn zowel in het Nederlands als in een vertaalde versie beschikbaar. Voor andere dan de beschreven landen kan de school het opleidingsniveau van de ouder laten bepalen bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ze gebruikt daarvoor het formulier in bijlage 23  in het Nederlands of in één van de vier wereldtalen ( Engels, Duits, Frans en Spaans). In bijlage 23 staat ook hoe een school zo’n verzoek kan indienen.

Tabel ouderverklaringen en landeninformatie

OuderverklaringLandeninformatie
Bijlage 1 ouderverklaring NederlandLandeninformatie Nederland juli 2008
Bijlage 2 ouderverklaring AfghanistanLandeninformatie Afghanistan (Afghaans)
Landeninformatie Afghanistan
Bijlage 3 ouderverklaring AngolaLandeninformatie Angola (Portugees)
Landeninformatie Angola (Nederlands)
Bijlage 4 ouderverklaring BelgiëLandeninformatie België
Bijlage 5 ouderverklaring BulgarijeLandeninformatie Bulgarije (Bulgaars)
Landeninformatie Bulgarije
Bijlage 6 ouderverklaring ChinaLandeninformatie China
Landeninformatie China (Chinees)
Bijlage 7 ouderverklaring DuitslandLandeninformatie Duitsland
Landeninformatie Duitsland (Duits)
Bijlage 8 ouderverklaring EritreaLandeninformatie Eritrea 2008
Landeninformatie Eritrea 2008 (Ned)
Landeninformatie Eritrea 1991
Landeninformatie Eritrea 1991 (Ned)
Bijlage 9 ouderverklaring Verenigd KoninkrijkLandeninformatie Verenigd Koninkrijk
Landeninformatie Verenigd Koninkrijk (Engels)
Bijlage 10 ouderverklaring IndonesiëLandeninformatie Indonesië
Landeninformatie Indonesië (Maleis)
Bijlage 11 ouderverklaring IrakLandeninformatie Irak (arabisch)
Landeninformatie Irak
Bijlage 12 ouderverklaring voormalig JoegoslaviëLandeninformatie voormalig Joegoslavië
Landeninformatie voormalig Joegoslavië (slavisch)
Bijlage 13 ouderverklaring Marokko (arabisch)
Bijlage 14 ouderverklaring Marokko (frans)
Landeninformatie Marokko (arabisch)
Landeninformatie Marokko (frans)
Landeninformatie Marokko (Nederlands)
Bijlage 15 ouderverklaring Ned. Antillen (Antill)Landeninformatie Ned. Antillen
Landeninformatie Ned. Antillen (Antilliaans)
Bijlage 16 ouderverklaring PolenLandeninformatie Polen
Landeninformatie Polen (Nederlands)
Bijlage 17 ouderverklaring PortugalLandeninformatie Portugal
Landeninformatie Portugal (Portugees)
Bijlage 18 ouderverklaring Somalië (Somalisch)Landeninformatie Somalië
Landeninformatie Somalië (Somalisch)
Bijlage 19 ouderverklaring RuslandLandeninformatie Rusland voor 1993 (Russisch) 
Landeninformatie Rusland voor 1993 (Nederlands)
Landeninformatie Rusland na 1993 (Russisch)
Landeninformatie Rusland vanaf 1993 (Nederlands)
Bijlage 20 ouderverklaring Suriname
Landeninformatie Suriname
Bijlage 21 ouderverklaring SyriëLandeninformatie Syrië
Landeninformatie Syrië (Nederlands)
Bijlage 22 ouderverklaring TurkijeLandeninformatie Turkije
Landeninformatie Turkije (Turks)

Bijlage 23
Alleen invullen als de ouders een opleiding hebben gevolgd in een land dat niet in deze tabel is genoemd.

Nederlands
Duits
Engels
Frans
Spaans