Regeling prestatiebox primair onderwijs

Budget prestatiebox

De Regeling prestatiebox loopt tot en met 2015-2016. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so ontvangen dit bedrag. Het gaat om de budgetten voor taal en rekenen en cultuureducatie.

Bedrag per leerling en een bedrag per school

Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Het schoolbestuur ontvangt via de prestatiebox een apart budget per leerling en daarbovenop een bedrag per school.

Meerjarig perspectief prestatiebox

Schoolbesturen maken, zoals afgesproken is in het bestuursakkoord met de PO-Raad, een strategisch meerjarenplan. Ook de prestatiebox kent een meerjarig karakter. Omdat het hier een raming betreft, geldt hiervoor het begrotingsvoorbehoud. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan deze raming. Daarnaast variĆ«ren de bedragen door ontwikkelingen in leerlingaantallen en het aantal scholen. Het bedrag per leerling en het bedrag per school zijn in de tabel weergegeven per onderwijssoort. Dit heeft te maken met het feit dat er in het (voorgezet) speciaal onderwijs minder leerlingen per leerkracht zijn. Het bedrag per leerling en het bedrag per school voor de duur van het bestuursakkoord zijn dus indicatief. 

Zie de tabel 'Prestatiebox raming' in 'Tabellen toelichting Regeling prestatiebox primair onderwijs' (pdf).

Vraag en antwoord

Op de pagina 'Vraag en Antwoord - Regeling prestatiebox Primair onderwijs' treft meer informatie aan over de regeling.