3e tijdvak

Het is nu niet meer mogelijk om nog leerlingen aan te melden voor het derde tijdvak. Bij problemen neemt u contact op met Examendiensten, 050-5998933 of mailt u naar examens@duo.nl.