3e tijdvak

Voor het aanmelden van leerlingen voor het derde tijdvak zal hier begin juni een link worden geplaatst. Met een door DUO uitgegeven inlognaam en wachtwoord krijgt u toegang tot deze applicatie. Deze staan in de e-mail met informatie over het aanmelden van kandidaten voor de aangewezen vakken in het 2e tijdvak en voor het 3e tijdvak, die alle scholen in juni ontvangen.

Wanneer u een aanmelding via de applicatie hebt verzonden kunt u die niet via de applicatie wijzigen. In dat geval neemt u contact op met Examendiensten, 050-5998933 of mailt u naar examens@duo.nl.

U kunt via de applicatie een overzicht van de door u aangemelde kandidaten opvragen (direct na het aanmelden of op een later tijdstip). Let op! Iedere leerling moet twee keer worden aangemeld, 1 x via deze aanmeldapplicatie én 1 x bij BRON.