Logistieke procedure centrale examens

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt de reproductie en distributie van examenopgaven voor de centraal examens in het voortgezet onderwijs (VO). Dit is onderdeel van een procesketen rond de centraal examens, waar diverse examenorganisaties bij betrokken zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is ondermeer verantwoordelijk voor de centraal examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs. Het CvTE heeft het ontwikkelen van examenopgaven voor het voortgezet onderwijs uitbesteed aan het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (Cito) te Arnhem. De opgaven worden door het CvE vastgesteld. De productie en distributie van examenopgaven valt onder de verantwoordelijkheid van DUO. Voor het drukken, de opslag en distributie van examenopgaven heeft DUO contracten afgesloten met verschillende bedrijven.

Opgave aantal examenkandidaten

Aan het begin van ieder schooljaar kunnen scholen per schoolsoort en vak het aantal examenkandidaten opgeven bij DUO. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 worden de opgaveformulieren via de beveiligde site verzonden. De werkwijze staat beschreven in de Handleiding 'Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten' beveiligde site. Het opgegeven aantal examenkandidaten is niet alleen van belang voor de te ontvangen examenopgaven, maar ook voor de aantallen die een school kan ontvangen in verband met de tweede correctie.

Voorbeeldexamens

Oude examenopgaven kunt u downloaden bij verschillende websites, zoals www.cito.nl, www.examenblad.nl en www.alleexamens.nl.

Specifieke producten die niet te downloaden zijn (zoals de kleurenbijlage voor tehatex) kunt u bij DUO bestellen. Dit geldt ook voor examens als oefenmateriaal. U kunt uw bestelling doen via e-mail: waardepapieren@duo.nl.