Diploma en waardepapieren

Een diploma om trots op te zijn

Een diploma haal je maar enkele keren of zelfs eenmaal in je leven. Dat verdient een mooi waardedocument. De betrouwbaarheid is minstens zo belangrijk. Het moet niet na te maken zijn. DUO levert al jaren waardepapier voor schooldiploma’s en andere waardedocumenten. Dit waardepapier bevat de volgende echtheidskenmerken: een watermerk, irisdruk, microtekst, oplichtende vezel, chemische laag en unieke nummering.

Beveiligingseisen schooldiploma’s

Het ministerie van OCW stelt - terecht - hoge eisen aan de beveiliging van diploma’s. Het waardepapier van DUO bevat zelfs meer echtheidskenmerken dan het ministerie eist. Niet zo gek dat steeds meer scholen ervoor kiezen hun diploma’s en andere waardepapieren bij DUO te bestellen. DUO is trots op dit product. Terecht, zo blijkt, want DUO heeft voor dit product de ECHT Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan een organisatie die zich heeft onderscheiden op het gebied van fraudepreventie.

Waardepapieren bij DUO

DUO levert verschillende soorten waardepapieren. U kunt kiezen tussen volledig blanco waardepapier in 80, 120 of 150 grams uitvoering of waardepapier met een voorbedrukte koptekst zoals 'diploma', 'cijferlijst' en 'resultatenlijst'. Maar ook maatwerk is mogelijk; u kunt het logo van uw school laten drukken en/of andere schoolgegevens zoals de naam van uw school, directeur, examensecretaris en de vestigingsplaats.

Meer informatie en bestellen

Scholen ontvangen jaarlijks in oktober een informatiemap met bestelmogelijkheden, prijslijst en voorbeelden van ons waardepapier. In de map vindt u informatie over de diploma’s en waardepapieren die DUO kan leveren, en hoe u deze kunt bestellen. U kunt de informatiemap per e-mail aanvragen: waardepapieren@duo.nl.

Waardepapieren kunt u bestellen met onderstaand formulier.

Diplomamodellen VO en MBO

In het voortgezet onderwijs geldt de Regeling modellen diploma's.
Per 1 augustus 2013 is het nieuwe diplomamodel voor het mbo van kracht.

Geboorteplaats op diploma

Wat er op het diploma moet staan, is officieel voorgeschreven. Eén van die voorschriften is dat de geboorteplaats op het diploma vermeld wordt. De geboorteplaats is de plaats zoals opgenomen in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De geboorteplaats vindt u op een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning en uittreksel uit de BRP. Als de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld.

Naam examenkandidaat op diploma

Een school voor het voortgezet onderwijs mag zelf bepalen of de officiële naam of de roepnaam van de kandidaat op het diploma vermeld wordt. Omdat het een officieel document betreft, is het raadzaam om de officiële naamsgegevens, zoals opgenomen in de Basisregistatie personen (BRP), voluit te vermelden. Voor het mbo is dit strikt voorgeschreven in de Regeling modeldiploma mbo. Op het diploma moeten achter de zin ‘De ondergetekenden verklaren dat’ de officiële voor- en achternaam van de examenkandidaat worden vermeld. De officiële namen, zoals opgenomen in de BRP, moeten volledig worden uitgeschreven.

Diploma's en/of andere waardepapieren kwijt

Is een oud-leerling op zoek naar eerder behaalde examenresultaten of diploma’s? Dan kunt u diegene verwijzen naar het diplomaregister en Diploma kwijt. Wil een oud-leerling een vervangend opleidingsdocument vanwege een naamswijziging en/of naams- en geslachtsverandering? Dan vindt u meer informatie bij Naam op diploma wijzigen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Examendiensten via telefoonnummer (050) 599 89 33 of e-mailadres waardepapieren@duo.nl.