Stappenplan gegevensuitwisseling vo-scholen

Aan het begin van ieder schooljaar wordt op deze site het stappenplan gegevensuitwisseling VO-scholen beschikbaar gesteld. Het stappenplan beschrijft het proces van gegevensuitwisseling tussen VO-scholen en DUO. Het proces wordt in vijftien stappen beschreven en tevens vindt U informatie over de aanlevering van het assurance-rapport. 
U kunt hieronder het stappenplan en de kalender downloaden.