Tips en trucs

Werkt u met BRON? Dan kunt u op deze pagina handige informatie vinden zoals bijvoorbeeld oplossingsrichtingen voor veelvoorkomende problemen en informatie om een nieuwe medewerker in te werken. Ook vindt u onderaan de pagina een link naar "vraag en antwoord".

Inwerken nieuwe medewerker BRON en wisseling administratiepakket


Beëindiging vestiging

Denk eraan dat u de leerlingen van de op te heffen vestiging op tijd uitschrijft!

Veelvoorkomende afkeurende signalen uit BRON

Sommige afkeuringen kunnen een lastig probleem vormen bij het aanleverproces:

  • Dubbele inschrijving geconstateerd (binnen de instelling)
  • Persoon niet uniek geïdentificeerd
  • Ingangsdatum aanpassing foutief
  • Uitschrijfdatum ligt op of na bestaande uitschrijfdatum 
Ook problemen met identificatie komen veelvuldig voor. U kunt hier doorlinken naar een handvat om bovengenoemde problemen te voorkomen of op te lossen. 

Signalen die bij DUO tot afkeur kunnen leiden

Er zijn signalen die door DUO afgekeurd kunnen worden:

  • Dubbele inschrijving geconstateerd (binnen het Voortgezet Onderwijs)

  • element-code bestaat niet bij het BRIN-nummer/vestigingsvolgnummer

  • Onwaarschijnlijk hoge/lage leeftijd voor leerling aan praktijkonderwijs

  • Nieuwkomers (NK)-signalen

U kunt hier doorlinken voor meer informatie.

Vraag en antwoord

Naar het onderdeel Vraag en Antwoord van het Onderwijsnummerproces