Uitschrijving en afwezigheid

Hoewel veel processen electronisch verlopen zijn er ook nog enkele via papier. Met deze meldingsformulieren kunt u uitschrijving of afwezigheid van scholieren aan DUO doorgeven.

Stroomschema's uitschrijven van leerlingen

Overleg tussen de VO-raad en OCW heeft gezorgd voor duidelijkheid over het moment waarop VO scholen een leerplichtige leerling mogen uitschrijven wanneer deze de school verlaat.

Met ingang van 1 juli 2013 verloopt dat via BRON. In vier stroomschema’s ziet u hoe een administratie hierin handelt.