Controles inschrijvingsgegevens

DUO voert controles uit op de inschrijvingsgegevens voor studiefinanciering en tegemoetkomingen. Deze controles gebeuren allemaal aan de hand van de registratie in het Basisregister Onderwijs (BRON). Doel is steeds om vast te stellen of de gegevens kloppen en of er sprake is van een rechtmatige toekenning. De werkwijze van de controles kan echter verschillen.