Inschrijfcontroles studiefinanciering

De studiegegevens vanuit studiefinanciering worden in BRON gecontroleerd.

Komen data of opleidingsgegevens in Bron niet overeen met de gegevens die de student zelf aan DUO voor studiefinanciering heeft doorgegeven, dan worden de maand volgend op de controle de inschrijfgegegevens uit BRON voor studiefinanciering overgenomen. Dat heeft meestal financiële consequenties voor de student. De student ontvangt van DUO een bericht van de wijziging en de gevolgen. Een actuele stand van zaken van data en opleidingsgegevens in BRON is daarom belangrijk.

Als de instelling een aanpassing niet meer kan registreren in BRON vanwege technische problemen dan kan het formulier ‘Schoolverklaring BRON’ worden ingevuld door de instelling. Het formulier staat op de beveiligde site.

Belangrijk: Via het formulier ‘Schoolverklaring BRON’ wordt de betreffende aanpassing NIET in Bron geregistreerd.