Inschrijfcontroles studiefinanciering

De studiegegevens vanuit studiefinanciering worden maandelijks in BRON gecontroleerd.

Komen data of opleidingsgegevens in Bron niet overeen met de gegevens die de student zelf aan DUO voor studiefinanciering heeft doorgegeven, dan krijgt de student een zogeheten ST brief. Hiermee krijgt de student de gelegenheid om de gegevens te controleren en eventueel te (laten) corrigeren.

Als de instelling een aanpassing niet meer kan registreren in BRON vanwege technische problemen dan kan het formulier ‘Schoolverklaring BRON’ worden ingevuld door de instelling. Het formulier staat op de beveiligde site.

Belangrijk: Via het formulier ‘Schoolverklaring BRON’ wordt de betreffende aanpassing NIET in Bron geregistreerd.