Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs (pro) gelden voor BRON-registraties dezelfde regels als voor het voortgezet onderwijs (VO). Deze regels vindt u onder informatie over inschrijvingsgegevens en assurancerapport.

RVC-beschikking

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs is een beschikking van de Regionale Verwijzingscommisie (RVC-beschikking) vereist om dit type onderwijs te kunnen volgen. Het toetsen van een pro-indicatie vindt plaats in het primair onderwijs en eventueel in het 1ste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het aanvragen van de beschikking kan alleen door het praktijkonderwijs gedaan worden.

De volgende regeling is van toepassing op pro:

  • Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 2010-2011. Het aanvragen van een RVC-beschikking kan tot uiterlijk 1 oktober. Om zo vroeg mogelijk met de juiste testinstrumenten te kunnen werken wordt de nieuwe regeling telkens in het jaar voorafgaand aan het pro onderwijs opgesteld en gepubliceerd.

Als er sprake is van een bijzondere situatie waardoor een beschikking later aangevraagd wordt dan 30 september,  kunt u contact opnemen met DUO via telefoonnummer 079-32 32 444. Dit geldt ook indien er na het 1ste leerjaar VO een pro-indicatie wordt gesteld.