Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs (pro) gelden voor BRON-registraties dezelfde regels als voor het voortgezet onderwijs (VO). Deze regels vindt u onder informatie over inschrijvingsgegevens en assurancerapport.

RVC-beschikking

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs is een beschikking van de Regionale Verwijzingscommisie (RVC-beschikking) vereist om dit type onderwijs te kunnen volgen. Het toetsen van een pro-indicatie vindt plaats in het primair onderwijs en eventueel in het 1ste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het aanvragen van de beschikking kan alleen door het praktijkonderwijs gedaan worden.

De volgende regeling is van toepassing op pro:

  • Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 2010-2011. Het aanvragen van een RVC-beschikking kan tot uiterlijk 1 oktober. Om zo vroeg mogelijk met de juiste testinstrumenten te kunnen werken wordt de nieuwe regeling telkens in het jaar voorafgaand aan het pro onderwijs opgesteld en gepubliceerd.