Uitvoering onderwijswetten en -regelingen

De dienstverlenende taken van DUO zijn gebaseerd op een aantal onderwijswetten en -regelingen:   

  • Wet studiefinanciering 2000 (WSF
  • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS
  • Les- en cursusgeldwet (LCW
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW
  • Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (WON)
  • Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs