HomeVONieuws

Nieuws

E-formulier melding Regeling eerste opvang vreemdelingen niet beschikbaar
30 september 2015
Het e-formulier Melding Regeling leerplusarrangement vo, nieuwkomers vo en eerste opvang vreemdelingen  functioneert niet.
DUO herrekent enkele bekostigingsonderwerpen in november
29 september 2015

De herrekening van 3 bekostigingsonderwerpen op basis van de definitieve leerlingenaantallen 1-10-2014 en de gewijzigde GPL-bedragen voert DUO in november uit.

Formulier opting out lwoo licenties voor samenwerkingsverbanden vo
24 september 2015
Met dit formulier vraagt het samenwerkingsverband passend onderwijs een of meerdere licentie(s) voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan. Met dit formulier kunt u ook een uitbreiding van de bestaande licentie, met meerdere leerwegen of vestigingen aanvragen. DUO moet het formulier vóór 15 december van het kalenderjaar waarvoor u lwoo aanvraagt, hebben ontvangen. Als aanvragen te laat binnenkomen, worden deze afgewezen. Wijzigingen in de aanvraag moet u direct schriftelijk doorgeven.
DUO maakt animatie 'Inzicht door Kijkglazen'
18 mei 2015
Speciaal voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft DUO een animatie ontwikkeld waarin het gebruik van de Kijkglazen extra wordt toegelicht.
Promotiemateriaal Diplomaregister
24 april 2015
Halverwege mei worden posters en flyers van het Diplomaregister naar alle door OCW bekostigde VO-scholen gestuurd. U hoeft hier niets voor te doen. Dit promotiemateriaal is ook digitaal beschikbaar, om door te sturen naar uw leerlingen.
Feedback

Wat vindt u van de website?

Om de website voor u nog beter te maken, willen we graag weten wat u ervan vindt. Helpt u ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt