Overleggen

Gebruikersoverleg VO

Sinds 2005 zit DUO zesmaal per jaar aan tafel met vertegenwoordigers van scholen, de velddirectie van het ministerie van OCW, de Inspectie en de VO-Raad. In dit overleg bespreekt DUO:

  • het verloop van de gegevensuitwisseling

  • het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen voor verbetering

  • te verwachten effecten van nieuwe wet- en regelgeving

  • lopende en nieuwe ontwikkelingen in het VO-veld en bij gemeenten

Bent u geen deelnemer van het Gebruikersoverleg maar u wilt wel een onderwerp inbrengen voor dit overleg dan kunt u dit doen door ons een mailtje te sturen.

Het verslag wordt gepubliceerd als deze is goedgekeurd in het daarop volgend overleg.

Vergaderdata in 2015:
Dinsdag 13 januari
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 2 juni
Dinsdag 15 september
Dinsdag 17 november

Agenda en stukken worden ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering verzonden.

Technisch Overleg

Het Technisch Overleg is een overleg van DUO met de softwareleveranciers van administratiepakketten van scholen. Dit Technisch Overleg adviseert de Gebruikersoverleggen BVE en VO over de technische consequenties van nieuwe wet- en regelgeving. Het TO komt eenmaal per maand bij elkaar. 

Vergaderdata 2015:

(binnenkort verschijnen hier de vergaderdata)