Bedragen subsidie zij-instroom

De subsidie bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. Dit bedrag moet u inzetten voor kosten die betrekking hebben op het zij-instroomtraject. Kosten die hieronder vallen zijn:

  • het geschiktheidsonderzoek

  • scholingskosten

  • begeleidingskosten

  • studieverlof (vervangingskosten)

Binnen vier weken nadat wij een positieve beschikking hebben verstuurd, ontvangt u een voorschot van € 20.000,- per zij-instromer.

Het bedrag wordt uitbetaald op het rekeningnummer waarop u ook uw bekostiging van het ministerie van OCW ontvangt.