Terugbetalen subsidie zij-instroom

U moet (een deel van) de ontvangen subsidie terugbetalen als de zij-instromer:

  • niet slaagt voor het geschiktheidsonderzoek

  • uit dienst gaat voor het einde van het zij-instroomtraject

  • tussentijds stopt met het zij-instroomtraject.

Hierbij geldt dat u alleen het niet bestede deel van de subsidie moet terugbetalen.

De subsidie vorderen wij niet terug als de zij-instromer niet slaagt voor het bekwaamheidsonderzoek aan het eind van het zij-instroomtraject.

Als de zij-instromer het traject met goed gevolg heeft afgerond, hoeft u de resterende middelen, die na aftrek van de kosten voor het traject nog beschikbaar zijn, niet terug te betalen. Deze middelen kunt u besteden aan andere activiteiten van uw instelling waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Let op! U (het bevoegd gezag) bent verplicht het niet halen van het geschiktheidsonderzoek, het beĆ«indigen van het dienstverband en het vroegtijdig staken van het zij-instroomtraject onmiddellijk te melden aan DUO.