Aanmelding en loting

Het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) is een afdeling van DUO. Het CBAP registreert de via www.studielink.nl binnengekomen aanmeldingen van aankomende eerstejaarsstudenten aan hogeschool of universiteit en voert de procedures uit rondom de centrale aanmelding en loting. Het CBAP kent haar eigen registratiesysteem, maar maakt ook gebruik van de gegevens uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en het Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRI-HO). Op dit deel van de site vindt u informatie over de processen tussen HO-instellingen en het CBAP die betrekking hebben op aanmelding, selectie en loting. 

Informatie voor scholieren en decanen

Uitgebreide informatie over de aanmelding en loting voor scholieren en studenten vindt u in