Aanmelding en loting

De afdeling Loting is een afdeling van DUO. De afdeling Loting registreert de via www.studielink.nl binnengekomen aanmeldingen van aankomende eerstejaarsstudenten aan hogeschool of universiteit en voert de procedures uit rondom de centrale aanmelding en loting. De afdeling Loting kent haar eigen registratiesysteem, maar maakt ook gebruik van de gegevens uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en het Basis Register Onderwijs Nummers – Hoger Onderwijs (BRON-HO). Op dit deel van de site vindt u informatie over de processen tussen HO-instellingen en de afdeling Loting die betrekking hebben op aanmelding, selectie en loting. 

Informatie voor scholieren en decanen

Uitgebreide informatie over de aanmelding en loting voor scholieren en studenten vindt u in

  • Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (per 30-4-2014)

  • en op het particuliere deel van de site.