Tijdschema instelling

Augustus

De afdeling Loting stuurt de HO-instellingen een brief en vragenformulier over de onderwijscapaciteit. Deze worden gestuurd naar het College van Bestuur

September

De HO-instellingen geven vóór 1 september de onderwijscapaciteit door per opleiding i.v.m. met een mogelijke loting.

Oktober

Vanaf 1 oktober kunnen studenten zich via www.studielink.nl aanmelden voor het nieuwe studiejaar.

Juli

Begin juli worden de studenten van wie de afdeling Loting geen cijferlijst en/of via de website een verzoek tot uitstel is ontvangen uit de lotingprocedure gehaald. Studenten die zich hebben aangemeld voor een opleidingsloting kunnen nog tot en met 5 juli hun instellingsvoorkeuren in Studielink wijzigen. De uitslag van de loting wordt medio juli bekendgemaakt. De gegevens van de ingelote studenten worden naar studentenadministraties en faculteiten verzonden. Tevens krijgen de ingelote studenten alleen in Studielink het bericht dat zij zijn ingeloot. Studenten vervolgen hun aanmelding door hun Bewijs van toelating in Studielink te verzilveren. Op de website van DUO worden de lotingstudies met (mogelijk) een tweede loting bekendgemaakt. In de brief aan uitgelote studenten wordt hiernaar verwezen. De ruilbeurs (bij een opleidingsloting) wordt de eerste werkdag na de uitslag van de loting opengesteld.

Augustus

Voor 1 augustus moet de afdeling Loting van de studenten die via de website uitstel hebben aangevraagd, het diploma en/of cijferlijst hebben ontvangen (buitenlands diploma, wo-propedeuse/einddiploma, beschikking hbo/wo-propedeuse – indien doorstroom naar het wo-, beschikking havo/vwo oude stijl, beschikking havo/vwo oud profiel en een toelatingsonderzoek 21+).

Verzuimmelding tot 15 augustus.

Na 15 augustus worden de studenten van wie de afdeling Loting geen diploma/cijferlijst heeft ontvangen uit de lotingsprocedure gehaald. Voor 15 augustus moeten de HO-instellingen in Studielink hebben aangegeven dat studenten aan de taaleis voldoen.

Verzuimmelding naar student tot 1 september.

Start schriftelijk en mondeling contact tussen de afdeling Loting en de HO-instellingen i.v.m. studenten waarvan de geldigheidstermijn van het ‘Bewijs van toelating’ is verstreken

September

Na 1 september worden de studenten van wie niet is aangetoond dat ze voldoen aan de taaleis uit de lotingsprocedure gehaald.

Voor 1 september moet de afdeling Loting van de studenten die via de website uitstel hebben aangevraagd het diploma en/of cijferlijst hebben ontvangen (MBO- diploma en cijferlijst, HBO-propedeuse/einddiploma, en bewijsstukken van de nadere vooropleidingseisen).

Verzuimmelding tot 10 september.

Na 15 september worden de studenten van wie de afdeling Loting geen diploma/cijferlijst/bewijsstuk heeft ontvangen uit de lotingsprocedure gehaald.

15 september is de wettelijke sluitingsdatum van de lotingsprocedure en in principe de laatste dag waarop de afdeling Loting bewijzen van toelating uitreikt.