Tijdschema instelling

Augustus

Het CBAP stuurt de HO-instellingen een brief + vragenformulier over de onderwijscapaciteit. Deze worden gestuurd naar het College van Bestuur

September

De HO-instellingen geven vóór 1 september de onderwijscapaciteit door per opleiding i.v.m. met een mogelijke loting.

Oktober

Vanaf 1 oktober kunnen studenten zich via www.studielink.nl aanmelden voor het nieuwe studiejaar.

Juli

Begin juli worden de studenten van wie het CBAP geen cijferlijst en/of Antwoordkaart Verlate inzending heeft ontvangen uit de lotingprocedure gehaald. Studenten die zich hebben aangemeld voor een opleidingsloting kunnen nog tot en met 5 juli hun instellingsvoorkeuren in Studielink wijzigen. De uitslag van de loting wordt medio juli bekendgemaakt. De gegevens van de ingelote studenten worden naar studentenadministraties en faculteiten verzonden. Tevens krijgen de ingelote studenten in Studielink het bericht dat zij zijn ingeloot. Ook wordt het ‘Bewijs van toelating’ toegezonden. Studenten vervolgen hun aanmelding door hun Bewijs van toelating in Studielink te verzilveren. Vraagt een onderwijsinstelling om deel twee van het papieren Bewijs van toelating, dan moet deel twee naar de onderwijsinstelling worden verstuurd. Op de website van DUO worden de lotingstudies met (mogelijk) een tweede loting bekendgemaakt. In de brief aan uitgelote studenten wordt hiernaar verwezen. Openstelling ruilbeurs opleidingsloting op eerste werkdag na bekendmaking van de lotingsuitslag

Augustus

Voor 1 augustus moeten van de studenten die een Antwoordkaart Verlate inzending naar het CBAP hebben gestuurd het diploma en/of cijferlijst ontvangen zijn bij het CBAP (buitenlands diploma, WO-propedeuse/einddiploma, beschikking hbo-propedeuse – indien doorstroom naar het wo-, beschikking havo/vwo oude stijl, beschikking havo oud profiel en een toelatingsonderzoek 21+). Verzuimmelding tot 15 augustus.. Op 16 augustus worden de studenten van wie het CBAP geen diploma/cijferlijst heeft ontvangen uit de lotingsprocedure gehaald. Voor 15 augustus moeten de HO-instellingen in Studielink hebben aangegeven dat studenten aan de Nederlandse taal eis voldoen. Verzuimmelding naar student tot 1 september. Start schriftelijk en mondeling contact tussen het CBAP en de HO-instellingen i.v.m. studenten waarvan de geldigheidstermijn van het ‘Bewijs van toelating’ is verstreken

September

Na 1 september worden de studenten van wie niet is aangetoond dat ze voldoen aan de Nederlandse taal eis uit de lotingsprocedure gehaald. Voor 1 september moet het CBAP van de studenten die een Antwoordkaart Verlate inzending hebben gestuurd het diploma en/of cijferlijst en bewijsstukken zijn ontvangen (MBO- diploma en cijferlijst, HBO-propedeuse/einddiploma, en bewijsstukken van de nadere vooropleidingseisen). Verzuimmelding tot 15 september. Op 16 september worden de studenten van wie het CBAP geen diploma/cijferlijst/bewijsstuk heeft ontvangen uit de lotingsprocedure gehaald. 25 September is de wettelijke sluitingsdatum van de lotingsprocedure en in principe de laatste dag waarop het CBAP bewijzen van toelating uitreikt. Uitnodiging wordt verstuurd voor een evaluatie van het afgelopen studiejaar.