Tijdschema student en aanmelden

oktober

 • De aanstaande student meldt zich vanaf 1 oktober aan bij het CBAP. Dit gaat via www.studielink.nl.

 • Bij opleidingen die een gefaseerd aanmeldingstraject hanteren (met selecties en audities) zoals de meeste kunstopleidingen, is het verstandig om in november al te informeren naar de sluitingsdatum van aanmelding voor de betreffende opleiding. Bij bepaalde opleidingen zoals toneel en kleinkunst bij de Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten, ligt die sluitingsdatum voor aanmelding namelijk al begin december.

januari

 • Het CBAP verstuurt vanaf januari brieven aan studenten die zich aangemeld hebben voor een mogelijke lotingstudie en waarvoor zij niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen.
 • 15 Januari is de sluitingsdatum voor aanmelding decentrale selectie (tenzij instelling anders aangeeft).
 • Voor sommige opleidingen aan een hogeschool moet je over speciale kennis, vaardigheden of eigenschappen beschikken. Een hogeschool stelt dan aanvullende eisen. Dit komt vooral voor bij kunst- en lerarenopleidingen. Ook de aanmelding voor deze opleidingen gaat via www.studielink.nl. Doe dit zo vroeg mogelijk maar in ieder geval vóór 15 januari. Kijk voor meer informatie over aanvullende eisen op de website van de hogeschool.

15 april

 • De hogeschool zorgt ervoor dat de aanstaande student die zich tijdig heeft aangemeld voor de toets op de aanvullende eisen, uiterlijk 15 april de uitslag van de toets verneemt. Voor de opleidingen in het kunstonderwijs kan de uitslag later komen. 

eerste week mei

Alle aangemelde studenten bij het CBAP ontvangen bericht voor welke opleidingen en/of instellingen er een loting geldt. Op internet staat de digitale brochure Alles over opleidingen met een loting en de antwoordkaart Verlate inzending.

15 mei

 • Sluitingsdatum voor aanmelding of wijziging naar een lotingstudie.
 • Datum waarop het bewijs moet zijn geleverd dat de aanstaande student voldoet of gaat voldoen aan de aanvullende eisen en de nadere vooropleidingseisen om mee te kunnen loten.

15 juni

 • Sluitingsdatum persoonsverificatie buitenlandse studenten door onderwijsinstellingen hoger onderwijs.

23 juni

 • Datum waarop de aanstaande studenten die staan aangemeld voor een lotingstudie een cijferlijst/diploma of de antwoordkaart Verlate inzending naar het CBAP moeten hebben gezonden (uitzondering zie 5 juli).
 • Aanstaande studenten die dit jaar eindexamen doen in havo- of vwo met profiel moeten een (voorlopige) cijferlijst opsturen naar het CBAP. Aanstaande studenten die dit jaar mbo-eindexamen doen moeten de antwoordkaart Verlate inzending opsturen naar het CBAP.

5 juli

 • Datum waarop aanstaande studenten die dit jaar deelnemen aan de herexamens havo- of vwo met profiel de cijferlijst naar het CBAP moeten hebben gestuurd.
 • Wijzigingen in de volgorde van de voorkeurinstellingen bij een opleidingsloting worden na 5 juli niet meer in behandeling genomen.

tweede helft juli

 • De aanstaande studenten van wie het CBAP tijdig de vereiste bewijsstukken heeft ontvangen, ontvangen van het CBAP op medio juli per post de uitslag van de loting. Ook in Studielink ontvangen zij bericht over hun in- of uitloting.
 • De aanstaande studenten die via decentrale selectie of rechtstreekse toelating een plaats hebben verkregen, ontvangen van het CBAP medio juli per post de uitslag van de loting.

1 augustus

 • Voorwaarde is ontvangst antwoordkaart Verlate inzending 23 juni: 
  datum inzenden waarop een cijferlijst Europese school, buitenlands diploma (waaronder ook Surinaams diploma), toelatingsbeschikking HO-instelling (op grond van een buitenlands diploma, hbo propedeuse – indien doorstroom naar het wo-, havo/vwo oude stijl, havo oud profiel of toelatingsonderzoek 21+) of propedeutisch of afsluitend wo-examen naar het CBAP moet zijn gezonden.

1 september

 • Voorwaarde is ontvangst antwoordkaart Verlate inzending 23 juni: datum waarop een mbo-diploma en cijferlijst, havo- of  vwo-cijferlijst uit Aruba of Nederlandse Antillen, cijferlijst staatsexamen of propedeutisch of afsluitend hbo-examen naar het CBAP moet zijn gezonden.
 • Datum waarop aanvullende bewijsstukken met betrekking tot nadere vooropleidingseisen naar het CBAP moeten zijn gezonden.
 • Datum waarop de HO-instellingen in Studielink moeten hebben aangegeven dat studenten aan de Nederlandse taal eis voldoen.

augustus/september

 • Plaatsing van aankomend studenten die later het bewijsstuk van de vooropleiding inzenden
 • Naplaatsing als gevolg van terugtrekkingen en het uitreiken van een Voorlopig bewijs van toelating.

25 september

 • Einde loting