Tijdschema student en aanmelden

oktober

 • De aanstaande student meldt zich vanaf 1 oktober aan bij de afdeling Loting. Dit gaat via www.studielink.nl.

 • Bij opleidingen die een gefaseerd aanmeldingstraject hanteren (met selecties en audities) zoals de meeste kunstopleidingen, is het verstandig dat de student zo spoedig mogelijk contact opneemt met de desbetreffende onderwijsinstelling.

januari

 • De afdeling Loting verstuurt vanaf januari brieven aan studenten die zich aangemeld hebben voor een mogelijke lotingstudie en waarvoor zij niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen.
 • De sluitingsdatum voor een aanmelding decentrale selectie kan vanaf 15 Januari vastgesteld zijn. De uiterlijke aanmelddatum is 15 mei.
 • Voor sommige opleidingen aan een hogeschool moet de student over speciale kennis, vaardigheden of eigenschappen beschikken. Een hogeschool stelt dan aanvullende eisen. Dit komt vooral voor bij kunst- en lerarenopleidingen. Ook de aanmelding voor deze opleidingen gaat via www.studielink.nl.

15 april

 • De hogeschool zorgt ervoor dat de aanstaande student die zich tijdig heeft aangemeld voor de toets op de aanvullende eisen, uiterlijk 15 april de uitslag van de toets verneemt. Voor de opleidingen in het kunstonderwijs kan de uitslag later komen. 

eerste week mei

Alle aangemelde studenten bij de afdeling Loting ontvangen bericht voor welke opleidingen en/of instellingen er een loting geldt. Op internet staat de digitale brochure Alles over opleidingen met een loting en de tool voor het aanvragen van uitstel voor het opsturen van bewijsstukken.

15 mei

 • Sluitingsdatum voor aanmelding of wijziging naar een lotingstudie.
 • Datum waarop het bewijs moet zijn geleverd dat de aanstaande student voldoet of gaat voldoen aan de aanvullende eisen en de nadere vooropleidingseisen om mee te kunnen loten.

15 juni

 • Sluitingsdatum persoonsverificatie buitenlandse studenten door onderwijsinstellingen hoger onderwijs.

23 juni

 • Datum waarop de aanstaande studenten die staan aangemeld voor een lotingstudie een cijferlijst/diploma moeten hebben gezonden naar de afdeling Loting of via de website uitstel moeten hebben aangevraagd (uitzondering zie 5 juli).

5 juli

 • Datum waarop voor de aankomende studenten die dit jaar deelnemen aan een havo – of vwo examen hun lotingsklasse automatisch bepaald is. Heeft een student herexamen gedaan voor een hoger cijfer? Dan is dit de datum waarop deze studenten een gewaarmerkte kopie van hun cijferlijst moeten hebben opgestuurd. Aankomend studenten van wie de lotingsklasse niet automatisch bepaald is, worden hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.
 • Wijzigingen in de volgorde van de voorkeurinstellingen bij een opleidingsloting worden na 5 juli niet meer in behandeling genomen.

tweede helft juli

 • De aanstaande studenten van wie de afdeling Loting tijdig de vereiste bewijsstukken heeft ontvangen, ontvangen van de afdeling Loting medio juli de uitslag van de loting, Ingelote studenten krijgen de uitslag per bericht in Studielink. Uitgelote studenten krijgen ook een bericht per post. Ook aanstaande studenten die decentraal geplaatst zijn of via rechtstreekse plaatsing toegelaten zijn, krijgen een bericht van inloting.

1 augustus

 • Onder de voorwaarde dat een verzoek tot uitstel is ingediend voor 23 juni:
  datum waarop een cijferlijst Europese school, buitenlands diploma (waaronder ook Surinaams diploma), toelatingsbeschikking HO-instelling (op grond van een buitenlands diploma, hbo/wo propedeuse – indien doorstroom naar het wo-, havo/vwo oude stijl, havo/vwo oud profiel of toelatingsonderzoek 21+) of propedeutisch of afsluitend wo-examen naar de afdeling Loting moet zijn gezonden.

1 september

 • Onder de voorwaardedat een verzoek tot uitstel is ingediend voor 23 juni: datum waarop een mbo niveau vier diploma en cijferlijst, havo- of  vwo-cijferlijst uit Aruba of Nederlandse Antillen, cijferlijst staatsexamen of propedeutisch of afsluitend hbo-examen naar de afdeling Loting moet zijn gezonden.
 • Datum waarop aanvullende bewijsstukken met betrekking tot nadere vooropleidingseisen naar de afdeling Loting moeten zijn gezonden.
 • Datum waarop de HO-instellingen in Studielink moeten hebben aangegeven dat studenten aan de taaleis voldoen.

augustus/september

 • Plaatsing van aankomend studenten die later het bewijsstuk van de vooropleiding inzenden
 • Naplaatsing als gevolg van terugtrekkingen en het uitreiken van een Voorlopig bewijs van toelating.

15 september

 • Einde loting