Uitvoeringsoverleg CROHO

Het Uitvoeringsoverleg CROHO is een overlegplatform en richt zich op de uitvoering van processen die voorvloeien uit de uitvoering van de artikelen in wet- en regelgeving. Daarnaast adviseert het Uitvoeringsoverleg CROHO voor de wijze waarop processen, systemen en administratieve procedures door HO-instellingen en Dienst Uitvoering Onderwijs worden ingericht en uitgevoerd. In het Uitvoeringsoverleg CROHO zitten vertegenwoordigers uit de HO-instellingen, het ministerie en andere organisaties. Het overleg vindt plaats wanneer daar aanleiding voor is.