Uitvoeringsoverleg bekostiging

In het Uitvoeringsoverleg zitten vertegenwoordigers van HO-instellingen, de Hbo-Raad, de VSNU, DUO, Onderwijsinspectie en OCW. Het uitvoeringsoverleg kwam tot 30 januari 2014 4 รก 5 keer per jaar bijeen.
Vanaf mei 2014 is het Uitvoeringsoverleg HO komen te vervallen en opgenomen in het Keten overleg HO.

Verslagen Uitvoeringsoverleg

Keten HO-overleg vergaderdata

  • 7 mei 2014
  • 2 juli 2014
  • 10 september 2014
  • 8 oktober 2014
  • 19 november 2014