Uitvoeringsoverleg bekostiging

In het Uitvoeringsoverleg zitten vertegenwoordigers van HO-instellingen, de Hbo-Raad, de VSNU, DUO, Onderwijsinspectie en OCW. Het uitvoeringsoverleg komt 4 รก 5 keer per jaar bijeen.

Verslagen

De verslagen van de afgelopen overleggen: