Inloggen

DUO kent verschillende beveiligde omgevingen voor meerdere partijen.

Beveiligde site

Scholen, instellingen, besturen en gemeenten loggen in op de beveiligde site of op het verzuimloket.

Verzuimloket

Let op: Als u als beheerder voor de eerste keer bent ingelogd, moeten eerst de verschillende vestigingen van uw onderwijsinstelling worden opgevoerd. Als u dit niet doet, kunt u geen verzuimmeldingen opvoeren. Klik na inloggen op 'Beheer locaties'.
Als u met de machinekoppeling uw verzuim uitwisselt via DUO, is het niet nodig dat u de vestigingen opvoert via de webapplicatie. In de verzuimmelding welke u via de machinekoppeling verstuurt moeten de locatie en contactpersoon wel zijn gevuld.

Entree

Bij DUO via Entree een (bekostigings)aanvraag doen met een e-formulier, BRIN- of naw-gegevens wijzigen of Crebo opleidingen aanmelden. Na autorisatie opent u het tabblad 'Zaken Doen'. 


PO

Scholen en besturen binnen het primair onderwijs loggen in op Mijn BRON om gegevens te  bekijken, wijzigingen door te geven en vragen te stellen aan de Helpdesk BRON.

Gemeente en GGD

Gemeenten en GGD-en loggen hier in op het overheidsportaal voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GiR)