Andere organisaties

Aanvalopschooluitval.nl

Website: http://www.aanvalopschooluitval.nl/

Het behalen van startkwalificatie geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving.

Belastingdienst

Website: www.belastingdienst.nl 

Bij de Belastingdienst vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over douane.

Bezwaarschriftencommissie

Website http://www.bezwaarschriftenocw.nl/

Als u het niet eens bent met een beslissing van de minister of staatssecretaris van OCW kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Citogroep Klantenservice

Postbus 1034, 6801 MG Arnhem. 
E-mail: klantenservice@citogroep.nl
Website: www.cito.nl 

Het Cito is de instelling op het gebied van toetsen en examens in Nederland.

Handicap en studie

Postbus 222, 3500 AE Utrecht. 
E-mail: algemeen@handicap-studie.nl
Website: www.handicap-studie.nl/ 

Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.

Hoger Onderwijs Persbureau

Postbus 2054, 2301 CB Leiden. 
Website: www.hogeronderwijspersbureau.nl/ 

Informatie over de Keuzegids hoger onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs

Website http://www.onderwijsinspectie.nl/

Effectief toezicht voor goed onderwijs. Zie ook de Toezichtskaart als kwaliteitsoordeel.

Lowan

Postbus 482, 5201 AL ‘s-Hertogenbosch. 
E-mail: secretariaat@lowan.nl
Website: www.lowan.nl/

De landelijke onderwijswerkgroep voor asielzoekers en nieuwkomers.

Landelijk Studenten Rechtsbureau

Bemuurde Weerd O.Z. 1, 3514 AN Utrecht. 
E-mail: info@lsr.nl
Website: www.lsr.nl

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau voor gratis rechtshulp voor studenten. U kunt er terecht met problemen die betrekking hebben op studiefinanciering en voor andere juridische problemen.

Ministerie van OCW

Website http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Nibud

Postbus 19250, 3501 DG Utrecht. 
Website: www.nibud.nl/

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting informeert en adviseert over geldzaken van consumenten.

Nuffic

Afdeling voor diplomawaardering en onderwijsvergelijking, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag. 
E-mail: nuffic@nuffic.nl
Website: www.nuffic.nl/

Nederlandse organisatie voor Internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Nvs

Mauritsstraat 100, 3583 HW Utrecht. 
E-mail: bureau@nvs-nvl.nl
Website: www.nvs-nvl.nl/

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en schoolloopbaanbegeleiders.

Officiëlebekendmakingen.nl

Website  https://www.officielebekendmakingen.nl/

De site waarop u gepubliceerde officiële bekendmakingen kunt vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Traktatenblad.

Overheid.nl

Website: www.overheid.nl/

De portalsite van de elektronische overheid.

PIANOo.nl

Website http://www.pianoo.nl/

Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan Iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Platform Schakeljaren

E-mail: info@schakeljaren.nl
Website: www.schakeljaren.nl

Site voor vluchtelingen of andere anderstaligen die een studie willen gaan volgen aan het hoger onderwijs. Biedt informatie aan instanties die voorlichting geven aan vluchtelingen en andere anderstaligen over hun studiemogelijkheden.

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Postbus 7259, 2701 AG Zoetermeer.
Website: www.s-bb.nl/start.html

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met ondermeer uitgebreide informatie over werken en leren, werven van leerbedrijven en beroepskwalificaties.

Schoolmanagersvo.nl

Postbus 306, 3500 AH Utrecht. 
E-mail: info@schoolmanagersvo.nl
Website: www.schoolmanagersvo.nl/ 

Landelijke vereniging voor managers in het voortgezet onderwijs (VO).

Stichting Steunpunt Studerende Moeders

Goudsesingel 182,3011 KD Rotterdam.
E-mail: info@studerendemoeders.nl
Website: www.studerendemoeders.nl/

De landelijke Stichting Steunpunt Studerende Moeders is het expertisecentrum voor onderwijs en gezin combineren, stimuleert dat studenten met kinderen en zwangere studenten in het MBO, HBO en WO succesvol kunnen (af)studeren en wilt voortijdig schooluitval voorkomen.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Wilhelminapark 38, 3851 NU Utrecht. 
Website: www.uaf.nl

Ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk met geld, advies en begeleiding.

Studentennet

Website: www.studenten.net

Site voor havo- en vwo-scholieren met informatie over vervolgopleidingen en aan studie gerelateerde evenementen zoals open dagen.

Studierichting.pagina.nl

Website: www.studierichting.pagina.nl/

Pagina met links naar bijna alle universitaire studies, inclusief de universiteiten waar die studie gevolgd kunnen worden.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.
Website: www.svb.nl

Over kinderbijslag.

Trendsinbeeld.minocw.nl

Website http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/

Ontdek de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels die in woord, beeld en cijfers worden gepresenteerd.

Vereniging Vluchtelingen Werk Nederland

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam. 
E-mail: webmaster@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Virtueel Inburgeringsloket

Kruislaan 400, 1098 SM Amsterdam. 
Website: http://www.inburgeringsloket.nl/vibe/

Een digitale uitgave die functioneert als intermediaire dienst tussen migranten en instellingen die betrokken zijn bij integratie- en inburgeringstrajecten.