Programma's van eisen

Om richting te geven aan de noodzakelijke aanpassingen aan processen en systemen, wordt gebruik gemaakt van een Programma van Eisen. Een PvE beschrijft in detail de elektronische gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO. Een PvE is tot stand gekomen na intensieve afstemming tussen vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en DUO. Op basis van het Programma van Eisen kunnen softwareleveranciers hun administratiepakket(ten) aanpassen. Dit moet gebeuren binnen de juridische kaders van de Wet Onderwijsnummer (WON) en andere relevante wet- en regelgeving.

Het PvE PO-scholen vindt u op BRON PO