Schakelpunt OCW

Welkom op het Schakelpunt OCW.

Wat is het Schakelpunt en wat doet het?

Begin 2010 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzocht om het Schakelpunt OCW in te richten. De opdracht van het Schakelpunt is het standaardiseren van gegevens en gegevensuitwisseling in de onderwijsketen en enkele ketens daarbuiten. De werkzaamheden van het Schakelpunt bestaan voor een groot gedeelte uit het faciliteren van organisatieoverstijgende projecten met als doel effectieve en efficiƫnte ketensamenwerking.

Samenwerken in onderwijsketens

In de onderwijsketen ligt de verantwoordelijkheid voor ketensamenwerking enerzijds bij het Ministerie en anderzijds bij het onderwijsveld.  Op verzoek van de directie Kennis van OCW heeft DUO binnen de directie ICT Demand  hiervoor de afdeling Schakelpunt OCW ingesteld.  Het Schakelpunt volgt de principes, richtlijnen en modellen uit de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA) dat de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) voor de sector onderwijs verbijzondert.